Tietosuojaseloste

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita vapaaehtoisesti jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing).

Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Tmi Juha Rasin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tmi Juha Rasi
2939671-5

Juha Rasi
Toukomaankuja 5 C 21, 33560 Tampere
Puh. +358 44 3491 676
juha@juharasi.com

Rekisterin nimi

Tmi Juha Rasin Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteri on Tmi Juha Rasin omaan käyttöön tarkoitettu rekisteri. Tmi Juha Rasi tarjoaa markkinoinnin konsultoinnin asiantuntijapalveluita sekä mainonnan teknistä toteutusta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhteet tai muu asiallinen yhteys, asiakkaan antama lupa tai toimeksianto. Rekisterin tietoja käytetään asiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä markkinointiviestintään. Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja on mm:

 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi
 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
 • Asiakkuuden sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tuote- ja hintatiedot, palveluiden kuvaukset, asiakaspalautteet, toimitus- ja laskutustiedot sekä yhteydenotot.
 • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot) ja reklamaatiot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja seuraavista lähteistä:

 • Henkilöltä itseltään
 • Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille rekisteriin merkityn henkilön tilaamien palveluiden toteuttamiseksi.

Evästeiden käyttö

Käytän sivuillani ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn jatkuvasti parantamaan sivujeni sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään siten, että voin tarjota asiakkailleni kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillani vieraileva käyttäjä ei halua minun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja tarjoamieni palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

 • tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
 • sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

 • rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
 • tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna
 • rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
 • rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.